Precaire Levens - Volkenkundig museum Leiden

inrichting fototentoonstelling Sheba Chhachhi
i.o.v. Anne Marie Woerlee

Het leven in steden biedt mensen nieuwe mogelijkheden hun identiteit vorm te geven, maar wordt ook gekenmerkt door spanningen en onveiligheid. Voor mannen en vrouwen zien de nieuwe vergezichten en vormen van onzekerheid er verschillend uit. In deze expositie verkennen drie kunstenaars stedelijke ervaringen van vrouwen in de snel groeiende Aziatische steden.

PRECAIRE LEVENS IN AZIATISCHE STEDEN

Een tijdelijke tentoonstelling van Guo Qingling – Li Xiaofei – Sheba Chhachhi

De stad is een plek van verlangen, waar gelijkgestemden elkaar kunnen vinden en waar de relatieve anonimiteit een kans op vrijheid biedt. Maar waar veel mensen bij elkaar wonen, worden ook de verschillen zichtbaar. Vooruitgang heeft niet voor iedereen dezelfde gevolgen. Stedelijkheid brengt ook onveiligheid met zich mee. Deze nieuwe mogelijkheden en gevaren hebben een genderspecifiek karakter. Welke rol speelt gender in de manier waarop de stad wordt beleefd? Vooral in Azië veranderen steden in hoog tempo onder invloed van de trek naar de stad, economische groei en mondialisering. Dit brengt nieuwe vormen van uitsluiting en sociale onzekerheid met zich mee, met name langs lijnen van gender en klasse. Welke veranderingen zien we hier door de tijd heen? Welke ruimte kunnen vrouwen, vroeger en nu, innemen in de maatschappij? Hoe worden ze gezien door de buitenwereld en hoe presenteren ze zichzelf?. De drie kunstenaars Sheba Chhachhi uit Delhi en Li Xiaofei en Guo Qingling uit Shanghai geven in deze expositie een artistieke reactie op deze vragen. In hun werk onderzoeken zij de precaire levens van vrouwen in de context van een razendsnel veranderende stad.

Precaire levens vormt een afsluitend onderdeel van “Creating the ‘New’ Asian Women: Entanglements of Urban Space, Cultural Encounters and Gendered Identities in Shanghai and Delhi”, een onderzoeksproject van drie jaar dat mogelijk is gemaakt door Humanities in the European Research Area (HERA). In dit project zijn vanuit een vergelijkende benadering de manieren onderzocht waarop vrouwen in Delhi en Shanghai de stad kunnen en durven claimen, en welke belemmeringen zij hierbij ondervinden.

https://www.volkenkunde.nl/nl/tentoonstellingen/precairelevens