Now I Lay Me Down To Eat - NILMDTE

Een driedaagse manifestatie én tentoonstelling
i.s.m. Boris Van Nes en Bernie Deekens (MAP)

Curator Theo Tegelaers. i.s.m. Kunstvereniging Diepenheim.
Diepenheim mei - juni 2012

 waarbij het onderzoek en experiment naar de grens tussen kunst en leven vervaagd tot een complete eenwording van beiden, kunst die echt je leven verandert. Er werden historische en hedendaagse kunstpraktijken over levensveranderende ideeën getoond die symbool staan voor alternatieve gemeenschapsvormen en sociale veranderingen.

Bernie Deekens: producent en coördinatie, fondsenwerving

Ronald Brosschot en Boris van Nes:

supervisie en realisatie techniek

mei - juni 2012

Met de kunsteaars: Ruchama Noorda, Kathrin Schlegel, Melanie Bonajo, Francisco Camacho, William Speakman,Paulien Oltheten, Graham Hudson, Frank Koolen, Dan Geesin, Gil & Moti, Jozef van der Heijden & Marion de Beer

Kan kunst een rol kan spelen bij sociale veranderingen/verbeteringen in de samenleving. En hoe ga je dat aanpakken in een samenleving waarbij in de meeste fundamentele vragen en behoeftes al voorzien is terwijl een van de opdrachten van de kunstenaar juist is hoe je deze vragen/problemen kan overkomen. Kunst en leven als een vorm van denken aan de hand van objecten en plaatsen, werken met de realiteit als materiaal.

Om nieuwe vormen van gemeenschap te testen ontkom je er op een bepaal ethische vragen stellen. samen te werken en bronnen te delen die we juist proberen weg te houden voor elkaar, intelligentie en arbeid. 

Misschien kan dit bereikt worden door in een kleine groep te werken met een doel om van elkaar te leren en ervaringen te delen, met de hulp van lokaal deskundigen mensen. Een kleine flexibele en mobiele organisatie, een tijdelijke community, zou een model kunnen zijn om mee experimenteren. Een model waar waar een gedeeld publiek belang vorm kan krijgen. De manifestie NILMDTE is hier een experiment en oefening geweest. De tentoonstelling deed hier verslag van.

- Een manifestatie, bestaand uit:

 • Het basecamp ontwikkeld door een architect, met mogelijkheid tot verblijf in tenten die door kunstenaars en vormgevers zijn ontworpen en door het publiek zelf gebouwd en opgezet worden;

   

   

   

   

   

   

   

 • Vier semipermanente installaties op bijzondere locaties in Diepenheim;

 • Een driedaags programma met performances, workshops en lezingen;

 • Catering bij het basecamp door regionale restauranthouders/cateraars met regionale producten;

 • Kinderspeel-/bouwterrein, ontworpen door een kunstenaar.
 •  

   

 • De manifestatie duurde drie dagen en grotendeels gericht op publieksparticipatie. Het verbeelden, ontwerpen en realiseren van een veranderende levensstijl staan daarbij voorop.

 

- Installatie voor enkele maanden

Het basecamp blijft 2 maanden staan als model én installatie maar ook als verblijfplek waar  bezoekers van de tentoonstelling nog steeds het bijzondere tentje kunnen opzetten om in te overnachten. Basecamp vormt zo zelf een installatie, naast de andere semipermanente installaties die de gehele zomer te zien zijn. Ook wordt gedurende de hele periode een programma ontwikkeld voor jonge kinderen, gebruikmakend van het kinderspeel- en bouwterrein. 

- Tentoonstelling

Gedurende de manifestatie is er veel aandacht voor het goed documenteren van alle acties, objecten en debatten in woord en beeld zodat de tentoonstelling in het gebouw van Kunstvereniging Diepenheim een helder beeld geeft van de resultaten en residuen van de sculpturen, performances en events die hebben plaatsgevonden, maar eveneens als een autonome tentoonstelling de juiste kwaliteit heeft. Hiervoor wordt een apart educatief programma ontwikkeld waaraan middelbare scholieren uit de regio actief zullen deelnemen. De kunstvereniging heeft hiervoor een goed netwerk.